‎آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۷


دادستانی تهران اعلام کرد: شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و بنا بر تقاضاهای فراوان خانواده ها و شهروندان، تلگرام برای همیشه از دسترس خارج می شود....

موشک تلگرام سقوط کرد/تلگرام برای همیشه از دسترس خارج می ...